Concepts

"ROSVIGIV" shopping center
Mukachevo, str. Rosvyhivska
Shopping center "A7"
Ivano-Frankivsk, st. Halytska, 57
Shopping mall "UKRAINE"

Uzhgorod, Svobody Ave

KVARTAL CITY mall
Lviv, st. Shevchenko, 313
 
FAMILY MALL
Stryi, str. Bolehivska, 2
WARSHAWSKY MALL
Ternopil, Pidvolochyske highway street
 
TEC “Temp”
99/2А, Peace Ave, Khmelnytskyi 
"RE LINK" shopping center

The city of Bucha, the intersection of Shevchenko street and Revolutions street

Mall “Korabebelnyi”
234B, Bogoyavlensky Ave, Mykholaiv
Business center "Liner"
Novokonstantynivska Street, Podol District, Kyiv
MFC
12A, Decemberists Street, Kyiv
TEC “Happy. Mall”
5, Serhiy Bachynskyi Street, Rivne
 
TEC “Zlata Plaza”
1, Korolenko Street, Rivne
TEC “OLDI”
10, Victory Street, Zhytomyr
BFC "LAKE PLAZA"
12A, Marshal Malynovskyi Street, Kyiv
TEC “APPOLO"
36, Titov Street, Dnipro
Shopping center "Korona"
Uzhgorod, Yevgena Fentsyk Square, 5
Have a question?
Contact Us
+ 38 (067) 619-78-87
Retail & Development Advisor
04071 Ukraine, Kyiv,

str. Yaroslavska, 58

Astarta Organic Business Centre

Contact us:
+ 38 (067) 619-78-87